BIBLIOTEKA ZESPOŁU SZKÓŁ W DOBRYM MIEŚCIE

Działalność biblioteki szkolnej i Klubu wolontariusza

Ważnym ośrodkiem kulturalnym w szkole jest biblioteka. Pracowali tu: pani M. Niedzielska, Teresa Bobrowska, A. Kowalczyk, S. Łukiańczyk, Teresa Golmont, Jadwiga Woźniak, a od września 1990 roku pracuje Barbara Opała.
  Myślą przewodnią pracy w bibliotece jest prawda zawarta w słowach Joschima Lelewela:

" Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to, by była powszechnie użytkowana".